Convoquen els ajuts destinats a les parades temporals

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha convocat els ajuts destinats a les paralitzacions temporals de les activitats pesqueres (les vedes) realitzades entre els mesos de setembre de 2023 i maig de 2024.

Cal saber que s’hi poden acollir els armadors i pescadors enrolats de les modalitats d’arrossegament, encerclament, palangre de superfície, pop de la Catalunya Central i sonsera que s’hagin vist afectats per la veda biològica i la reducció de dies de pesca, d’acord amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA).

Finalment, cal tenir en compte que les es sol·licituds d’ajuts s’han de tramitar telemàticament i poden presentar-se fins al dia 2 de juliol.

Comparteix