Informació sobre el Pla de Gestió del Marisqueig de Garotes (PGMG)

Les Confraries de Girona estan en plena campanya de garotes. L’explotació d’aquest equinoïdeu està regulada per l’Ordre AAR/436/2008, la qual regula la recollida de garotes en el litoral català. Aquesta ordre va establir unes limitacions a l’extracció del producte de caràcter precautori dirigides principalment a la gestió en les comarques de Girona. La seva captura es contempla dins del Pla de gestió per al marisqueig professional de garotes al litoral català i només poden agafar-ne els pescadors que disposen de la llicència de marisqueig. Cal saber, que les zones de captura tenen un seguiment científic-tècnic periòdic que es fa en les estacions permanents distribuïdes al llarg del litoral català. Les estacions s’agrupen segons la seva localització geogràfica en un total de tretze zones, de les quals les diferents Confraries de Girona es distribueixen de la següent manera: 

Zona 1: Llançà i el Port de la Selva

Zona 2: Cadaqués, Roses

Zona 4: L’Escala i l’Estartit

Zona 6: Palamós

Zona 7: Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. 

PRODUCTE ESTRELLA. Les garotes són uns dels productes més preuats de la nostra gastronomia i és un producte que ha anat a l’alça els darrers anys, gràcies a campanyes gastronòmiques com ara les «garoinades». Una dada curiosa és que al llarg del litoral s’anomena de diferents maneres. A la Badia de Roses en diuen garota, però a la zona de la Mar d’Amunt, a Llançà, en diuen engrotes. En canvi, cap al sud se’n diuen garoines i també hi ha qui el coneix com a eriçó de mar o bogamarí.   

📸: Confraries de Girona (imatges de captures de l’Escala)

Comparteix