Abad defensa el sector davant la nova Llei de Pesca, al Congrés dels Diputats

El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors i de les Confraries de Girona, Antoni Abad, defensarà les propostes del sector pesquer català al Congrés de Diputats davant la nova Llei de Pesca, aprovada pel Consell de Ministres. Tal com afirma Abad, «cal un canvi radical i urgent en la manera de gestionar la pesca al Mediterrani i la proposta de nova Llei de Pesca és una oportunitat perduda perquè no canvia el model». 

El president va centrar la seva defensa en tres eixos: 

1. Els caladors del Mediterrani són propers als ports, la gestió s’ha de descentralitzar i cal acostar-la als caladors. També cal eliminar la figura del “Caladero Mediterraneo” i substituir-la per les subàrees geogràfiques reconegudes per la FAO al Mediterrani (les GSAs). I, cal fer subàrees de gestió dins les GSAs.

2. Cal que pescadors i científics siguin protagonistes de la gestió, conjuntament amb l’administració, i altres actors en el marc d’un model de cogestió. Cal reivindicar la maduresa del sector pesquer i la seva disposició per a ser un actor proactiu (exemple de com el sector català ha dissenyat conjuntament amb els científics tota la xarxa de vedats permanents a Catalunya). Cal portar la gestió al territori i fer-la amb el territori. Les normes no es poden imposar de manera centralitzada i sense conèixer les repercussions reals que tindrà la seva aplicació.

3. Hem de reconèixer la figura de la Confraria de Pescadors com a puntal de l’organització del sector a la Mediterrània i empoderar-la. En aquest sentit, cal que es faci una gestió social de la pesca començant per una veritable gestió col·lectiva de les possibilitats de pesca, que s’assignin de manera permanent a les CP per a la seva gestió, i no el sistema actual de gestió conjunta de possibilitats de pesca individuals, renovable anualment

Comparteix